CCTV i SEGURETAT

Videograbadors

Videocàmeres


A Teleantena pensem que és molt important sentir que la teva llar o negoci es segur, per això recomenem la instal·lació d’una càmera CCTV o un grup de càmeres CCTV(Circuit Tancat de Televisió).

Amb el sistema de videovigilància és posible sentir-se més segur i poder control·lar l’ espai en qualsevol moment i desde qualsevol part del món, tan sòls amb un simple accés a Internet.

Per a una informació mes acurada visiti: www.barcelonacctv.com