IRIS

Decodificadors

A Teleantena pensem que un televisor és un electrodomèstic fundamental per la llar, però a vegades la varietat de programes que ofereix no és la del nostre gust, per això és que un decodificador IRIS et permetrà disfrutar d’una gran varietat d’opcions televisives i evitar haver de sufrir la constant repetició de programes i l’escasa varietat d’alternatives televisives.

Amb un decodificador IRIS podràs rebre la senyal de canals de tot el món. A més a més, aquesta eina també pot transmetre aquestes dades a un altre tipus de dispositiu com ordinadors o equips de música, millorant la nostra experiència.

Iris
Rated 4.2/5 based on 144 reviews